Bc. Kateřina Váňová, DiS.

Diplomová práce

Osobnost pedagoga při práci s dětmi s těžkým postižením

The personality of the teacher working with children with severe disabilities
Anotace:
Osobnost pedagoga při práci s dětmi s těžkým postižením. Diplomová práce, Brno 2011, Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, počet stran 87. Vedoucí diplomové práce: PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Tématem diplomové práce je osobnost pedagoga při práci s dětmi s těžkým postižením v základní škole speciální, konkrétně jeho motivace pro tuto profesi. Teoretická část se zabývá problematikou těžkého …více
Abstract:
The personality of the teacher working with children with severe disabilities. Diploma work, Brno 2011, Masaryk University Faculty of Education, number of pages 87. Supervisor:PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Diploma work deals with personality of the teacher working with children with severe disabilities in the elementary special school, specifically with motivation for the profession. The teoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta