Bc. Tereza Walsbergerová

Bakalářská práce

Tea as a British Stereotype in Popular Culture

Tea as a British Stereotype in Popular Culture
Anotace:
Již v 19. století, kdy se pozice čaje jako symbolu tzv. ‚britskosti‘ začala utvrzovat ve společnosti, se čaj rovněž stal po celém světě známý jako nerozlučná součást britské identity. Toto stereotypní spojení se stalo natolik slavným, že je dnes možné tento fenomén sledovat v mnoha oblastech populární kultury celého světa. Tato bakalářská práce se zabývá čajem jako britským kulturním fenoménem a symbolem …více
Abstract:
Ever since the tradition of tea drinking had begun establishing its position as a symbol of ‘britishness’ in the 19th century, tea became known all over the world as an inseparable part of British identity. This stereotypical connection has become so popular throughout the years that it is nowadays possible to observe this phenomenon in many areas of popular culture all over the world. The aim of this …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.
  • Oponent: Mgr. Alžběta Zedníková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura