Zdenka Chuťková

Bakalářská práce

Socioekonomický vliv společnosti OKD, a.s. na Moravskoslezský kraj

Socioeconomic impact of OKD a.s. at the moravia-silesian region
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posoudit význam působení společnosti OKD, a.s. na Moravskoslezský kraj z hlediska nezaměstnanosti a migrace mladých lidí. Dílčím cílem je srovnání mezd v Moravskoslezském kraji a ČR. Dalším cílem je posouzení současného a budoucího stavu společnosti OKD, a.s. Cíle práce jsou v teoretické části dosaženy pomocí literární rešerše. V praktické části jsou cíle dosaženy pomocí metod …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate importance of OKD company in moravia-silesian region according to unemployment and migration of young people. Second aim is comparison of wages in moravia-silesian region and Czech republic. Third aim is evaluation of current and future state of the OKD company in moravia-silesian region. Aims of thesis in theoretical part are achieved by literature review …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Hana Silovská
  • Oponent: Jana Kolaříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51520