Klára Žižková

Bakalářská práce

Problematika ekonomického využití památek industriální architektury na příkladu písecké Sladovny

Písek Malt house - A study on economical usage of industrial architecture
Anotace:
Práce je věnována problematice ekonomického využití staveb industriální architektury. Po teoretickém vymezení industriální architektury zmiňuje specifika její památkové ochrany. Práce analyzuje přístup k ochraně a konverzi industriálních památek v České republice, důvody vedoucí k obnově průmyslových objektů a způsoby jejich nového využití. Praktická část je věnována konkrétní industriální stavbě, …více
Abstract:
This Bachelor Thesis focuses on the issue of economic use of industrial buildings. Having defined industrial architecture theoretically, specific aspects of its historic preservation are mentioned. This thesis analyses approach to protection and conversion of industrial monuments in the Czech Republic, reasons for renewal of industrial constructions, and ways of their new employment. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Vojtěch Kouba
  • Oponent: Irena Tyslová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42745