Eva Andersová

Bakalářská práce

Prevence zubního kazu u dětí

Child tooth decay prevention
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje prevenci zubního kazu u dětí. Zaměřuje se na předškolní období a prevenci, kterou provádějí učitelé v mateřských školách. Cíle bakalářské práce jsou zaměřeny na znalosti dentální hygieny, formu předání informací dentální hygieny dětem a vytvoření informačního listu. Teoretická část je tvořena anatomií, zubním kazem, dentální hygienou, fluoridací, správnou výživou, pravidelnými …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the prevention of dental caries in children. It focuses on the preschool period and Prevention carried out by teachers in kindergartens.The objectives of the thesis are focused on dental hygiene knowledge , information transfer form dental hygiene to children and creating an information sheet.The theoretical part consists anatomy , dental caries , dental hygiene, fluoridation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iveta Černohorská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Andersová, Eva. Prevence zubního kazu u dětí. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra