Mgr. Luděk Ondráček

Bakalářská práce

Tréninkový plán florbalistů v přípravném období zaměřený na zlepšení rychlosti, výbušnosti a práce dolních končetin

Training plan for floorball players in preparing period specialized for improvement speed, explosive vigour and footvork
Anotace:
ONDRÁČEK, Luděk: Tréninkový plán florbalistů v přípravném období zaměřený na zlepšení rychlosti, výbušnosti a práce dolních končetin. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2008, 45 s. V naší práci se snažíme vytvořit tréninkový plán a cvičení na rozvoj rychlostních schopností extraligových florbalistů v přípravném období.
Abstract:
ONDRÁČEK, Luděk: Training plan for floorball players in preparing period specialized for improvement speed, explosive vigour and footwork. Bachelors work. Brno: MU FSpS, 2008, 45 l. In our work we try to create training plan and practice for progress speed skills of extra league floorball players in preparing period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Petr Žůrek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií