Bc. Michal Haluška

Bakalářská práce

Kamerové systémy na monitorovanie objektov

Camera Systems for Object Monitoring
Abstract:
Haluška, Michal: Camera Systems for Object Monitoring. [Bachelor thesis]. The Banking Institute Prague/College of Banking, International university Banská Bystrica. Department of Quantitative Methods and Information Technology.Consultant: Ing. Radoslav Forgáč, PhD. The thesis defence: 2013 The number of pages: 56 The bachelor thesis is focused on the camera systems for object monitoring. The attention …více
Abstract:
HALUŠKA, Michal : Kamerové systémy na monitorovanie objektov. (Bakalárska práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra kvantitatívnych metód a informatiky. Vedúci práce : Ing. Radoslav Forgáč, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 56 Bakalárska práca je zameraná na kamerové systémy za účelom monitorovania objektov. Pozornosť je venovaná kamerovým systémom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Radoslav Forgáč, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Informační technologie