Ing. Jan Slavík

Bachelor's thesis

Zemní plyn ve světě: těžba a perspektivy

Natural gas in the world: mining and procpects
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Zemní plyn ve světě: těžba a perspektivy“ je analýza současného stavu světové těžby a zásob zemního plynu. První část je zaměřena zejména na vysvětlení teorie a popsání základních informací o zemním plynu a jeho těžbě. V druhé části analyzuji aktuální data o těžbě a zásobách zemního plynu, která následně prezentuji a vysvětluji jejich příčiny. Poslední část se zaměřuje na …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Natural gas in the world: mining and prospects” is to analyze the current state of world mining and reserves of natural gas. The first part is concentrated mainly on the theory explanation and describing the basic information about natural gas and its production. In the second part I analyze current natural gas mining and reserves data which then I present and explain …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2014
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jakub Černík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta