Ing. Jan Slavík

Bakalářská práce

Zemní plyn ve světě: těžba a perspektivy

Natural gas in the world: mining and procpects
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Zemní plyn ve světě: těžba a perspektivy“ je analýza současného stavu světové těžby a zásob zemního plynu. První část je zaměřena zejména na vysvětlení teorie a popsání základních informací o zemním plynu a jeho těžbě. V druhé části analyzuji aktuální data o těžbě a zásobách zemního plynu, která následně prezentuji a vysvětluji jejich příčiny. Poslední část se zaměřuje na …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Natural gas in the world: mining and prospects” is to analyze the current state of world mining and reserves of natural gas. The first part is concentrated mainly on the theory explanation and describing the basic information about natural gas and its production. In the second part I analyze current natural gas mining and reserves data which then I present and explain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jakub Černík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta