Adam HRŮZEK

Bakalářská práce

Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s dekubity

Nursing Care Plan for Patients with Pressure Ulcers
Anotace:
Existuje nepřeberné množství definic dekubitů. V drtivé většině je v etiologii zmiňována základní entita ? tlak. Dekubitus je mezinárodní definicí dekubitů podle EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) a PPPIA (Pan Pacific Pressure Injury Alliance) (2014, s. 12) popisován jako lokalizované zranění kůže a/nebo podkožní tkáně obvykle nad kostní prominencí …více
Abstract:
There is an infinite number of definitions of the pressure ulcers. A fundamental entity ? pressure is predominantly mentioned in etiology. A pressure ulcer is an international definition by EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel) and PPPIA (Pan Pacific Pressure Injury Aliance) and it is described as localized injury to the skin and/or underlying …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016
Zveřejnit od: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Šáteková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRŮZEK, Adam. Plán ošetřovatelské péče pro pacienty s dekubity. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta