Theses 

Motivační a demotivační faktory v procesu komunikace mezi manažery a firemními zaměstnanci – Bc. Nikola Jakubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Jakubová

Diplomová práce

Motivační a demotivační faktory v procesu komunikace mezi manažery a firemními zaměstnanci

Factors of motivation and demotivation in the process of communication between managers and corporate staff

Anotace: Tato diplomová práce zkoumá, jak jsou ze strany manažerů uplatňovány motivační a demotivační faktory v procesu komunikace se zaměstnanci, a to v konkrétní nejmenované organizaci. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části autorka seznamuje čtenáře s komunikací jako takovou, vysvětluje její význam pro organizaci a souvislost s motivací. Následně přistupuje ke vnitrofiremní komunikaci, zabývá se jejími směry (sestupným a vzestupným) a existujícími kanály. V části pojednávající o motivaci vyvozuje obecné motivační a demotivační faktory z několika motivačních teorií. Metodologická část práce představuje čtenáři způsoby provedení výzkumu, jehož data jsou následně interpretována v poslední části práce – empirické. Zde jsou data interpretována v základním rozdělení na dvě dílčí výzkumné otázky. V závěru empirické části jsou výsledky výzkumy prezentovány skrze odpovědi na tyto dílčí výzkumné otázky, které tak současně zodpovídají hlavní výzkumnou otázku. Nakonec v práci nechybí konfrontace zjištěných výsledků s literaturou zmiňovanou v teoretické části, stejně jako závěrečné shrnutí a doporučení pro manažery.

Abstract: The diploma thesis explores, how the motivation and demotivation factors are used by the managers in the process of communication with corporate staff in particular organization. Thesis is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. In the theoretical part, author acknowledges with the topic of communication and explain its meaning and relation to motivation. After that, there is an explanation of internal communication in organization, its directions (upward and downward) and channels. In the motivation part, the general motivation and demotivation factors are conducted from the theories of motivation. Methodological part of work presents how the research was conducted. The analysed data of the research followed in the last part of thesis – empirical one. The analysed data are divided into two basic parts according to two particular research questions. In the conclusion of empirical part the results of research are being presented through the answers to the particular research questions. Finally, the diploma thesis confronts the research results and information from literature presented in the theory part. There is also a recommendation for managers and final summary of the whole diploma thesis

Klíčová slova: komunikace, motivace, vnitrofiremní komunikace, interní komunikace, komunikace v organizaci, motivační faktory, demotivační faktory, manažeři, motivace zaměstnanců, communication, motivation, internal communication, communication in organization, motivation factors, demotivation factors, managers, motivation of employees

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:00, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz