Bc. Nikola Jakubová

Diplomová práce

Motivační a demotivační faktory v procesu komunikace mezi manažery a firemními zaměstnanci

Factors of motivation and demotivation in the process of communication between managers and corporate staff
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá, jak jsou ze strany manažerů uplatňovány motivační a demotivační faktory v procesu komunikace se zaměstnanci, a to v konkrétní nejmenované organizaci. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, metodologické a empirické. V teoretické části autorka seznamuje čtenáře s komunikací jako takovou, vysvětluje její význam pro organizaci a souvislost s motivací. Následně přistupuje …více
Abstract:
The diploma thesis explores, how the motivation and demotivation factors are used by the managers in the process of communication with corporate staff in particular organization. Thesis is divided into three parts: theoretical, methodological and empirical. In the theoretical part, author acknowledges with the topic of communication and explain its meaning and relation to motivation. After that, there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje