Bc. Jakub Vašek

Master's thesis

Prognóza vývoje eContractingu v aplikační sféře

Forecast of eContracting development in the application sphere
Abstract:
Diplomová práce na téma Prognóza vývoje eContractingu v aplikační sféře se zabývá problematikou elektronické kontraktace. Pomocí syntézy popisuje kulturu lidské společnosti v souvislosti s Průmyslem 4.0. Dále se věnuje problematice technologického nastavení mysli, digitálních dovedností a akceleraci, kterou zapříčinila pandemie covidu-19. Druhá část diplomové práce představuje roli šedé zóny v digitálních …more
Abstract:
The diploma thesis on the topic of eContracting development forecast in the application sphere deals with the issue of electronic contracting. Using synthesis, he describes the culture of human society in the context of Industry 4.0. It also deals with issues of technological thinking, digital skills and acceleration caused by the covidu-19 pandemic. The second part of the thesis presents the role …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Míčová
  • Reader: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta