Matěj Šaman

Bakalářská práce

Filmová a televizní produkce a distribuce v ČR po roce 1989: společnosti Frmol, s. r. o. a Armada Films, s. r. o.

Film and television production and distribution in the CR after 1989 – Companies Frmol, Ltd. and Armada Films, Ltd.
Anotace:
Tato práce pojednává o filmovém a televizním trhu v České republice po roce 1989. Zaměřuje se na popis a význam produkčních společností a následně přibližuje dění na poli distribuce audiovizuálních děl. Rovněž se věnuje televizním společnostem z hlediska produkce a koprodukce českých filmů. V praktické části pak formou rozhovorů mapuje dvě odlišné produkční společnosti a srovnává jejich přístup k práci …více
Abstract:
This thesis discusses the film and television market in the Czech Republic after 1989. It focuses on the description and the importance of production companies and then describes the situation on the field of distribution audiovisual works. It also deals with television companies in terms of production and co-production of Czech films. In the practical part it maps two different production companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Václav Riedlbauch

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33051