Theses 

Nelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce práce – Bc. Pavla ČERVENÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavla ČERVENÁ

Diplomová práce

Nelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce práce

Illegal Employment from the Point of View of the State Labour Inspection Office

Anotace: Tato diplomová práce přináší vhled do problematiky nelegálního zaměstnávání. Tyto otázky jsou v současné době projednávány odborníky na národní úrovni, stejně jako na úrovni Evropské unie. Kromě toho, povědomí obecné veřejnosti o tomto jevu je vysoké, téměř celá společnost si je vědoma osob podnikajících v různých formách nelegální nebo nedeklarované práce. Jedním z nástrojů, který se tímto problémem zabývá, je kontrola dodržování legislativních předpisů. Kontrolním orgánem je Státní úřad inspekce práce. Je poměrně novým správním úřadem. Kontrola nelegálního zaměstnávání není jenom problémem naší republiky, ale s tímto nešvarem bojují všechny členské státy Evropské unie. Výkonem nelegálního zaměstnávání přichází každý stát o nemalé finanční prostředky, které by se daly využít např. pro sociální politiku. Společným úsilím všech těchto států lze docílit alespoň snížení ekonomického dopadu. Přínos diplomové práce spatřuji v možnosti informovat širokou veřejnost o problému nelegálního zaměstnávání a s kontrolními mechanizmy, které jsou nastaveny jako obranný mechanizmus společnosti k potírání nelegálního zaměstnávání a nedovoleným praktikám v oblasti pracovněprávních vztahů.

Abstract: The present thesis brings to the fore the issues pertaining to illegal employment. These are currently discussed by experts on the national as well as the level of the European Union. In addition, general public awareness of the phenomenon is high as nearly everyone in the society is aware of persons engaged in various forms of illegal or undeclared work. One of the levels at which these issues have been tackled is the enforcement of compliance with legislation. In the Czech Republic, the State Labour Inspection Office is a relatively new body which is the competent authority in this respect. The performance of targeted inspections and combating illegal employment is a problematic area both in the Czech Republic as well as in other EU Member States. Due to illegal employment practices, each state loses substantial financial funds, which could otherwise be used on implementing various Social policies. It is believed that through concentrated efforts of all Member States, the negative impact on national economies might be mitigated. The present thesis aims to incite discussions on the topic among general public and concurrently bring about better general awareness and understanding of the issues pertaining to illegal employment and control mechanisms, which were put in place to serve as protective measures preventing the use of illegal employment and other illicit practices in the field of labour relations.

Klíčová slova: Inspekce práce, kontrola, sankce, management, nelegální zaměstnávání, práce na černo, projekt, Evropská unie, spolupráce.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 15. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Cilečková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39350 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

Jak správně citovat práci

ČERVENÁ, Pavla. Nelegální zaměstnávání z hlediska Státního úřadu inspekce práce. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 17:13, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz