Barbora Brandejsová

Bakalářská práce

Každodenní život polské aristokracie ve světle pamětí kněžny Matyldy Sapiehové rozené Windischgrätzové (1873-1968)

Everyday Life of Polish Aristocracy in the Light of Memories of Princess Matylda Sapieha, Born Windishgraetz (1873-1968)
Anotace:
Tato práce je zaměřená na každodenní život polské šlechty na počátku 20. století a v průběhu první světové války. Hlavní okruhy jsou zaměřeny zejména na rodinu, domov a volný čas. Pro srovnání je do práce zapojena také česká šlechtična Sidonie Nádherná, jejíž životní náplň byla v jistých směrech odlišná od zbylých postav práce.
Abstract:
This thesis is focused on ordinary everyday life of the Polish nobility at the beginning of 20th century and during the First World War. The main topics of this thesis are particularly focused on family, home, their functioning and also on responsibilities and duties associated with daily life. My work for comparison also includes figure of Czech aristocrat Sidonie Nádherná, whose life has been in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brandejsová, Barbora. Každodenní život polské aristokracie ve světle pamětí kněžny Matyldy Sapiehové rozené Windischgrätzové (1873-1968). Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Slavistická studia zemí EU + Historie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.