Bc. Lenka KRÁTKÁ

Diplomová práce

Orientace uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni

The orientation of job seekers in the system of assistance in material need in Pilsen
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá informovaností uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje základní informace o systému sociálního zabezpečení, obsahuje problematiku sociální reformy, legislativní vymezení dávek pomoci v hmotné nouzi a také je zde zmíněna problematika trhu práce a nezaměstnanosti. Cílem …více
Abstract:
This M.A. thesis is focuses on the orientation of job seekers in the system of assistance in material need in Pilsen. It is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part consists of basic information about the system of social security, issue of social reform, legislative definition of assistance in material need a and there is also mentioned the issue of labour market and unemployment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Karel Mošna

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁTKÁ, Lenka. Orientace uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická