Bc. Lenka KRÁTKÁ

Master's thesis

Orientace uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni

The orientation of job seekers in the system of assistance in material need in Pilsen
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá informovaností uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje základní informace o systému sociálního zabezpečení, obsahuje problematiku sociální reformy, legislativní vymezení dávek pomoci v hmotné nouzi a také je zde zmíněna problematika trhu práce a nezaměstnanosti. Cílem …more
Abstract:
This M.A. thesis is focuses on the orientation of job seekers in the system of assistance in material need in Pilsen. It is divided into theoretical part and practical part. Theoretical part consists of basic information about the system of social security, issue of social reform, legislative definition of assistance in material need a and there is also mentioned the issue of labour market and unemployment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. Karel Mošna

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRÁTKÁ, Lenka. Orientace uchazečů o zaměstnání v systému dávek pomoci v hmotné nouzi v Plzni. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická