Renata Kosíková

Bakalářská práce

Míra efektivity implementace etického kodexu v pojišťovnictví v ČR

The Implementation effectivity rate of ethical code in Insurance industry in The Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá problematikou etiky a etického kodexu v pojišťovacím oboru v ČR, jejímž cílem je objasnění implementace tohoto kodexu a efektivita jeho využívání v praxi. Dosažení cíle doprovázelo zpracovaní literární rešerše a výzkumná část skládající se ze tří metod. Z kvantitativního šetření, které se vztahovalo na členské pojišťovny České asociace pojišťoven a na pojišťovací zprostředkovatele, …více
Abstract:
The thesis deals with the ethics and ethical code in the insurance industry in the Czech Republic, which aim is to clarify the implementation of this code and the effectiveness of its use in practice. The achievement of the objective was accompanied by the elaboration of a literature search and a research part consisting of three methods. From the quantitative survey that applied to member insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu