RNDr. Petr Kosina, Ph.D.

Disertační práce

Decision Rule Learning for Evolving Data Streams

Decision Rule Learning for Evolving Data Streams
Anotace:
V této práci je navržen ucelený systém pro učení rozhodovacích pravidel z proudů dat a jeho aplikace v oblastech klasifikace v proudech dat a on-line rozpoznávání anomálií v datech. Dolování z proudů dat je proces, při nemž jsou extrahovány znalosti z rychle a nepřetržitě přicházejících záznamů. Na velké množství úloh dolování z dat v dnešní době lze pohlížet jako na dolování z proudů dat, proto se …více
Abstract:
This dissertation proposes a complex approach for learning decision rules from data streams and their application in classification and anomaly detection. Data Stream Mining is the process of extracting knowledge structures from continuous and rapidly incoming data records. Many decision tasks can be formulated as stream mining problems and therefore many new algorithms for data streams have been proposed …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D., Assoc. Prof. Joao Gama
  • Oponent: Prof. Dr. Myra Spiliopoulou, Assist. Prof. Mykola Pechenizkiy, Dr. Albert Bifet

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika