Bc. Zuzana Zapletalová

Bachelor's thesis

Efektivita systému městské hromadné dopravy ve vybrané zemi

Efficiency of the urban public transport system in a selected country
Abstract:
Bakalářská práce vyhodnocuje efektivitu městské hromadné dopravy ve Francii. V práci je zmapována situace ohledně městské hromadné dopravy, sesbírána data velkých francouzských měst a provedena DEA analýza efektivity jednotlivých dopravních podniků. Následně jsou identifikovány hlavní determinanty efektivity MHD ve Francii pomocí ekonometrického modelu a dosažené výsledky jsou interpretovány na základě …more
Abstract:
Bachelor thesis evaluates effectivity of public transport in France. In this thesis there is mapped the situation concerning public transport, datas of big french cities are gathered and DEA analysis of effectivity each public transport companies was made. Then there are identified main determimants of public transport effectivity in France using the econometric model and achieved results are interpreted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Hana Fitzová
  • Reader: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta