Bc. Zuzana Zapletalová

Bakalářská práce

Efektivita systému městské hromadné dopravy ve vybrané zemi

Efficiency of the urban public transport system in a selected country
Anotace:
Bakalářská práce vyhodnocuje efektivitu městské hromadné dopravy ve Francii. V práci je zmapována situace ohledně městské hromadné dopravy, sesbírána data velkých francouzských měst a provedena DEA analýza efektivity jednotlivých dopravních podniků. Následně jsou identifikovány hlavní determinanty efektivity MHD ve Francii pomocí ekonometrického modelu a dosažené výsledky jsou interpretovány na základě …více
Abstract:
Bachelor thesis evaluates effectivity of public transport in France. In this thesis there is mapped the situation concerning public transport, datas of big french cities are gathered and DEA analysis of effectivity each public transport companies was made. Then there are identified main determimants of public transport effectivity in France using the econometric model and achieved results are interpreted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Fitzová
  • Oponent: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta