Bc. Radovan Brtník

Diplomová práce

Krajské volby v ČR optikou konceptu druhořadých voleb a personalizace volby

Regional Elections in the Czech Republic in the Context of Second-Order Elections Theory and the Personalization of the Elections
Anotace:
Práce se věnuje krajským volbám v České republice a otázce jejich personalizace. Představený koncept voleb druhého řádu je podroben kritické reflexi, na jejímž základě autor předkládá návrh na doplnění této teorie, která doposud opomíjela vliv jednotlivých kandidátů. Předpokladem je, že s rostoucím podílem nejpreferovanějších kandidátů politické strany narůstá její zisk ve volbách. V případě, že politická …více
Abstract:
This thesis deals with the Second-Order Elections in the Czech Republic and the question of their personalization. I introduce the concept of the Second-Order Elections and critically examine it in order to present a proposal for a supplementation of this theory, which hitherto does not consider the influence of particular candidates. The presumption is that the more preferable candidates a political …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Pink, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie