Mgr. Kaid Ali Hashim Mohsin, Ph.D.

Disertační práce

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním: dětská mozková obrna

The autonomic nervous system in patients with neurological diseases: cerebral palsy
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na problematiku onemocnění dětská mozková obrna (DMO). Dětská mozková obrna je onemocnění, jež vzniká na základě poškození nezralého mozku v těhotenství, při porodu nebo do 1 roku věku. DMO je definovaná poruchou motorického a posturálního vývoje, který se objeví v časném období po porodu (v návaznosti na strukturální a funkční poškození CNS) a není sice zcela stacionární …více
Abstract:
This thesis is aimal to study the patients with cerebral palsy. We investigated the antropometric parameters that we compared with the available values of healthy population. We examined the measurement of body height and weight and measurement of quality of life related to health (HRQOL). We examined the isometric load using handgrip and analysed blood pressure responses to isometric load. We investigated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie