Bc. Andrej Hraško

Diplomová práce

Zvuková syntéza v Javě s využitím projektu Gervill

Sound synthesis in Java based on Gervill project
Abstract:
Project Gervill is a MIDI software synthesizer for Java, which‘ve replaced previous and unsufficient implementation. The goal of this thesis is to introduce the making of sound and music using computers and to implement demonstrational application using Gervill and Java Sound API. Theoretical part represents basic ways to record, handle and generate sound and composition of computer music. It also …více
Abstract:
Projekt Gervill je softvérový MIDI syntetizátor pre Javu, ktorý nahradil predchádzajúcu nevyhovujúcu implementáciu. Cieľom tejto práce je priblížiť tvorbu zvuku a hudby pomocou počítača a vytvoriť demonštračnú aplikáciu s použitím projektu Gervill a rozhrania Java Sound API. Teoretická časť obsahuje opis základných prístupov k záznamu, spravovaniu a generovaniu zvukov v počítači a kompozícii počítačovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Tišnovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika