Bc. Karel Jílek

Diplomová práce

Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích

Safety Measures in Sports Facilities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá komparací bezpečnostních opatření při sportovních podnicích v České republice a v Polsku. Teoretická část je věnována otázkám bezpečnosti, opatření při pořádání sportovních podniků a otázkám příčin narušení bezpečnosti. V praktické části je provedena analýza rizik, komparace bezpečnostních opatření z pohledu právních norem, porovnání návštěvníků akcí a samotného opatření. …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with comparison of security measures during the sports events in the Czech republic and Poland. The theoretical part is devoted to the questions of public security, measures of holding sports events as well as questions of disturbing public securi-ty. The practical part deals with risk analysis, comparison of security measures from the point of view of law standards and comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jílek, Karel. Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management