Bc. Karel Jílek

Master's thesis

Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích

Safety Measures in Sports Facilities
Abstract:
Diplomová práce se zabývá komparací bezpečnostních opatření při sportovních podnicích v České republice a v Polsku. Teoretická část je věnována otázkám bezpečnosti, opatření při pořádání sportovních podniků a otázkám příčin narušení bezpečnosti. V praktické části je provedena analýza rizik, komparace bezpečnostních opatření z pohledu právních norem, porovnání návštěvníků akcí a samotného opatření. …more
Abstract:
The Diploma thesis deals with comparison of security measures during the sports events in the Czech republic and Poland. The theoretical part is devoted to the questions of public security, measures of holding sports events as well as questions of disturbing public securi-ty. The practical part deals with risk analysis, comparison of security measures from the point of view of law standards and comparison …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Mgr. Stanislav Zelinka

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jílek, Karel. Bezpečnostní opatření při sportovních podnicích. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe