Bc. Nikola Klégrová

Master's thesis

Analýza interní a externí komunikace ve vybraných hotelech

Analysis of Internal and External Communication in a Selected Hotels
Anotácia:
Diplomová práce analyzuje interní a externí komunikaci dvou hotelů, Aria Hotel a hotel U Zlaté Studně neboli Golden Well Hotel, které jsem si vybrala k analyzování v mé práci. V práci je definována komunikace jako obecný pojem z pohledu více autorů, je popsána interní, externí, neverbální a masová komunikace, následně jsou popsány vybrané typy modelových komunikací, poté jsou popsány nástroje pro analýzu …viac
Abstract:
This Master´s Dissertation analyzes the internal and external communication of two hotels, Aria Hotel and The Golden Well Hotel or Hotel U Zlaté Studně, which I chose to analyze in my thesis, communication is defined in generic terms from the perspective of multiple authors, as well as nonverbal, mass communication and selected models of communication are described. Later on the thesis characterizes …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze