Dana DLESKOVÁ

Bakalářská práce

Doprovázející osoba k porodu

Accompanying Person for Childbirth
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Doprovázející osoba k porodu". Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány jednak historické proměny porodu a také samotný porodní proces. Dále se teoretická část zabývá jednotlivými osobami, které si ženy nejčastěji přejí mít u porodu a to jsou partner, porodní asistentka a dula. V poslední kapitole je náhled na doprovázející …více
Abstract:
This thesis deals with the theme of "Accompanying person to give birth." The text is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part are described both historical changes of labor and birthing process itself. Furthermore, the theoretical part deals with individual persons that women most want to have at birth, and it is a partner, a midwife and a doula. The last chapter is a preview …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Hendrych Lorenzová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DLESKOVÁ, Dana. Doprovázející osoba k porodu. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka