Mgr. Dana Kousalová

Bachelor's thesis

Život člověka se souběžným postižením více vadami (od narození po dospělost)

Life of person with multiple disability (from birth to adulthood)
Abstract:
Kousalová, D. „Život člověka se souběžným postižením více vadami od narození po dospělost“ Bakalářská práce, Brno: Pdf MU, 2014, 46 stran Bakalářská práce si klade za cíl v prvních třech teoretických částech shrnout důležitá fakta o souběžném postižení více vadami, dále byla vybrána mozková obrna a další přidružená onemocnění, mentální postižení a epilepsie. V druhé části je popsána psychosociální …more
Abstract:
Kousalová, D. „The life of a man with multiple disabilities from birth to adulthood“ Bachelor thesis, Brno: Faculty of education, 2014,46 pages This bachelor thesis aimes in the first three theoretical sections summarize the important facts about multi handicaps, also was selected cerebral palsy and other comorbidities, mental retardation and epilepsy. The second part describes the psychosocial problems …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta