Lenka SNÍTILÁ, DiS.

Bakalářská práce

Vliv fyzioterapie na bolesti bederní páteře

The effect of physiotherapy on lumbar spine pain
Anotace:
Název: "Vliv fyzioterapie na bolesti bederní páteře" Úvod: Bolest bederní páteře je v dnešní době zcela běžná a jednou do roka se s bolestí setkává alespoň 40% pacientů. Přibývá negativně působících vlivů na pohybový systém a počet pacientů stoupá se současně se snižující věkovou hranicí. Cíl práce: Cílem bakalářské práce je přispět k řešení problematiky u pacientů, kteří přichází k terapii pro bolesti …více
Abstract:
Theme: Beneficial effect of physitheraphy on lumbar spine´s pain. Introduction: Nowadays lumbar spine´s pain is very common problem and once a year at least forty percent of people suffer from this. The amount of harmful effects on locomotor system is incerasing and the number of patients rises simultaneously with decreasing age limits. The aim of the thesis: The aim of my bachelor thesis is beeing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Alena Charvátová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNÍTILÁ, Lenka. Vliv fyzioterapie na bolesti bederní páteře. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma