Mgr. Zuzana Třeštíková

Diplomová práce

Meziválečná pozemková reforma a její průběh na majetku premonstrátského kláštera v Milevsku

Mid-war land reform and its impact on property of Premonstratensian monastery in Milevsko
Anotace:
Na zhruba 65 stránkách autorka komplexně popisuje meziválečnou pozemkovou reformu v Československu, která představovala největší zásah do soukromého vlastnictví v období první republiky. V obecné části se zaměřuje na její hospodářské a sociální příčiny a národnostní motiv. Podrobněji se věnuje přístupům jednotlivých politických stran a politickému boji o uzákonění pozemkové reformy. Rozebírá nejdůležitější …více
Abstract:
On about 65 pages, the author describes the entire mid-war land reform in Czechoslovakia, which represented the biggest impact on private ownership during the first republic. In the general part, the author discusses the economic and social reasons, as well as the nationalistic motif of the land reform. She describes in detail the approach of each political party and the political struggle for legalizing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2006
  • Vedoucí: JUDr. Marta Kadlecová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta