Bc. Markéta HALADOVÁ

Diplomová práce

České dějiny v krásné literatuře (mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury a dějepisu s didaktickou aplikací)

The Czech history in fiction (Inter-subject relations in teaching the Czech language and history with didactic application)
Anotace:
Kvalifikační práce se zabývá tématem mezipředmětových vztahů v systému současného školství. Problematika mezipředmětových vztahů, průřezových témat či klíčových kompetencí je v dnešním školství velmi frekventovaným tématem. Mezipředmětové vztahy jsou nyní realizovány ve formě samostatných cvičení k textu v jakékoliv učebnici, případně formou projektové či integrované výuky, jejichž možnému využití …více
Abstract:
The issue of my thesis are inter-subject relations in teaching the Czech language and history with didactic application. The issues of interdisciplinary relations or key competencies are a very frequent topic in present education. The present interdisciplinary relations are implemented in a form of separated exercises to a text in any textbooks and that their fulfilling is embodied in Framework Educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALADOVÁ, Markéta. České dějiny v krásné literatuře (mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka a literatury a dějepisu s didaktickou aplikací). Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/