Tomáš JANOUŠEK

Bakalářská práce

Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem drůbeže a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.

Comprehensive evaluation of best available techniques in the selected operation with poultry rearing and assessment of their economic impact.
Anotace:
Ze zemědělské činnosti vzniká řada nebezpečných odpadů ovlivňující životní prostředí. Jedním z nich je amoniak produkovaný zvířaty, který se snažíme redukovat. Cílem této práce je porovnat koncentraci amoniaku ve stájích s kuřaty na maso využívající elektrochemicky upravenou vodu. Dále cílem práce je porovnat BAT (Best Available Technique nejlepší dostupné technologie) technologie využívané ve stájích …více
Abstract:
From agricultural activities produce a number of hazardous waste affecting the environment. One of them is ammonia produced by animals that are trying to reduce. The aim of this study is to compare the concentration of ammonia in barns with chickens for meat using electrochemically treated water. Furthermore, the aim of this work is to compare the BAT technology used in stables with BAT reference document …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2014
Zveřejnit od: 11. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonín Dolan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOUŠEK, Tomáš. Komplexní zhodnocení nejlepších dostupných technik ve vybraném provozu s chovem drůbeže a zhodnocení jejich ekonomických dopadů.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 11. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fox6sd fox6sd/2
21. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 5. 2014
Bulanova, L.
22. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.