Radim Pinkava

Bachelor's thesis

Počítačová grafika

Computer Graphics
Anotácia:
Bakalářská práce Počítačová grafika se zabývá vývojem a způsobem prezentace dynamických grafických informací, ke kterému se v dnešní době využívá zejména prostředků výpočetní techniky. Kapitola „Historie“ se snaží zmapovat důležité milníky ve vývoji grafických periferií, determinující současné možnosti jejich použití. Relevantní způsoby dělení obsahuje kapitola „Rozdělení počítačové grafiky“. Technologií …viac
Abstract:
Bachelor Thesis "Computer graphics" deals with the development of dynamic graphical information and the way it is presented. For this purpose are nowadays used in particular the means of IT technology. The chapter "Historie" ("History") surveys crucial moments in the development of graphical peripherals, determining their current use. The chapter "Rozdělení počítačové grafiky" ("Division of Computer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.