Theses 

Počítačová grafika – Radim Pinkava

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Banking / Information Technologies

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Radim Pinkava

Bachelor's thesis

Počítačová grafika

Computer Graphics

Anotácia: Bakalářská práce Počítačová grafika se zabývá vývojem a způsobem prezentace dynamických grafických informací, ke kterému se v dnešní době využívá zejména prostředků výpočetní techniky. Kapitola „Historie“ se snaží zmapovat důležité milníky ve vývoji grafických periferií, determinující současné možnosti jejich použití. Relevantní způsoby dělení obsahuje kapitola „Rozdělení počítačové grafiky“. Technologií rastrových zobrazovacích jednotek se zabývá kapitola „Technické prostředky“. Způsoby manipulace a tvorby v 3D grafických prostředích popisuje dále kapitola „Praxe“. Možný budoucí vývoj je pak naznačen v kapitole „Trendy“.

Abstract: Bachelor Thesis "Computer graphics" deals with the development of dynamic graphical information and the way it is presented. For this purpose are nowadays used in particular the means of IT technology. The chapter "Historie" ("History") surveys crucial moments in the development of graphical peripherals, determining their current use. The chapter "Rozdělení počítačové grafiky" ("Division of Computer Graphics") contains information concerning relevant ways of computer graphics division. The technology of raster display devices is described in the chapter "Technické prostředky" ("Technical Resources"). Manipulation methods and production in 3D graphical enviroments are depicted in the chapter "Praxe" ("Practice"). The chapter "Trendy" ("Trends") implicates the possible development of computer graphics.

Kľúčové slová: stereoskopie, displej, projektor, interakce, motion capture, mouse look

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2010
  • Vedúci: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.
  • Oponent: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 08:46, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz