Tomáš ČANĚK

Bakalářská práce

Využití platformy Apache Pig pro zpracování vybraných dat z webového serveru

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití Apache Pig pro zpracování a analýzu vybraných dat z webového serveru zpracovávané na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a uvedením použitých zdrojů. V teoretické části popisuje přípravy prostředí a nastavení nástrojů a vytváření skriptů pro Pig, v praktické části je otestována možnost použití vybraných vstupních dat a potvrzení možnosti použití …více
Abstract:
This thesis deals with the possibility of using Apache Pig processing and analysis of selected data from the web server processed at the University of South Bohemia in the Czech Budejovice and putting the resources used. The theoretical part describes the preparation of an environment and tool settings and creating scripts for Pig in the practical part is tested the possibility of using the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2015
Zveřejnit od: 14. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Beránek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČANĚK, Tomáš. Využití platformy Apache Pig pro zpracování vybraných dat z webového serveru. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 12. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika - specializace Management informačních systémů

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fp02ge fp02ge/2
14. 12. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 12. 2015
Bulanova, L.
15. 12. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.