Ing. Jan Kuba

Bachelor's thesis

Konstruktová validita Bochumského osobnostního dotazníku

Construct validity of Business-Focused Inventory of Personality
Abstract:
Cílem práce bylo ověřit konstruktovou validitu motivačních dimenzí Bochumského osobnostního dotazníku (inventáře profesních charakteristik osobnosti). V teoretické části práce byly definovány související osobnostní konstrukty, které byly v empirické části práce využity k ověření odvozených motivačních dimenzí. Kvantitativní data byla získána na vzorku 778 studentů a absolventů vysokých škol. K ověření …more
Abstract:
The aim of the thesis was to verify construct validity of motivational dimensions of the Czech version of the Business-Focused Inventory of Personality. Personality constructs linked to derived personality dimensions were defined in the theoretical part of the thesis. Quantitative data were obtained using the sample of 778 university undergraduates and graduates. Explanatory and confirmatory factor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2013
  • Supervisor: Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology