Bc. Eliška Letková

Bakalářská práce

Odpady ze zdravotnických zařízení

Wastes generated by medical facilities
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o odpadech a nakládání s nimi. Práce je zaměřena na zdravotnický odpad, jeho dělení dle zákona a klasifikaci. Dále se práce věnuje likvidaci zdravotnického odpadu a to jak spalováním, tak i nespalovacími technologiemi. Závěrečná část práce je věnována srovnání, jak zachází se zdravotnickým odpadem Česká republika a jak ostatní země Evropy. V práci je také uveden vliv …více
Abstract:
This work deals with the waste and their disposal. The work is focused on medical waste, their division according to the law and their classification. Further, this paper describes a landfilling and a disposal of medical waste especially in incinerators or by non-combustion technologies. Finally, the paper includes the comparison of dealing with medical waste among the Czech Republic and other European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Letková, Eliška. Odpady ze zdravotnických zařízení. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí