Lanhui Tu

Diplomová práce

Market Risk Analysis of Electrolux Group Company by Applying the CorporateMetrics Methodology

Market Risk Analysis of Electrolux Group Company by Applying the CorporateMetrics Methodology
Anotace:
The main objective is to apply the CorporateMetrics methodology to predict the probability distribution of net operating income of Electrolux Group in 2019. The thesis is divided into five parts. The first part is introduction. The chapter 2 mainly introduce the CorporateMetrics Methodology, which includes the financial model which is used in the application part. Some method of prediction will be …více
Abstract:
The main objective is to apply the CorporateMetrics methodology to predict the probability distribution of net operating income of Electrolux Group in 2019. The thesis is divided into five parts. The first part is introduction. The chapter 2 mainly introduce the CorporateMetrics Methodology, which includes the financial model which is used in the application part. Some method of prediction will be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Aleš Kresta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava