Sandra KŘIČENSKÁ

Diplomová práce

Komparace založení a vzniku společnosti s ručením omezeným v České republice a Spolkové republice Německo

Comparation of founding and forming a limited company in Czech republic and Germany
Anotace:
Cílem diplomové práce je srovnání právní úpravy v České republice a Spolkové republice Německo. Zaměřuje se na oblast založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Jedná se o velmi zajímavou a v dnešní době aktuální problematiku z důvodu nové civilní úpravy v ČR a rychlému vývoji v posledních letech této právní formy podnikání napříč celou Evropou. Součástí práce je historická a mezinárodní komparace …více
Abstract:
The topic of my thesis is the comparison of corporate law areas of Czech republic and Federal republic of Germany, specifically the foundation and formation of Limited company. The topic is remarkably interesting and current due to new civil law system in Czech republic and rapid development of law area in last years across the Europe. The historical and international comparison is a part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Ficner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIČENSKÁ, Sandra. Komparace založení a vzniku společnosti s ručením omezeným v České republice a Spolkové republice Německo. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/