Martin Bret

Bakalářská práce

Inteligentní parkovací systém pro parkovací domy

Intelligent Parking System for Parking Houses
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a realizací funkčního modelu inteligentního parkovacího systému pro parkovací domy. Tento systém je složen ze senzorické sítě ovládané mikrořadiči PIC32 a hlavní řídící jednotky PLC Mitsubishi FX5U. Mikrořadiče jsou spojené sběrnicí RS485 pro posílání dat do PLC.
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of a functional model of intelligent parking system for parking buildings. This system is composed of a sensor network controlled by the microcontroller PIC32 and the PLC Mitsubishi FX5U. The microcontrollers are connected by the bus RS485 to send data to the PLC.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Mader, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bret, Martin. Inteligentní parkovací systém pro parkovací domy. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy

Práce na příbuzné téma