Bc. Karolína Vyhlasová

Diplomová práce

Marketingová komunikace knihoven v ČR

Marketing Communication of Libraries in the CR
Anotace:
Psané slovo provází společenství lidí jako červená nit. Proto jsem si zvolila pro svou diplomovou práci marketingovou komunikaci knihoven v ČR, protože i mě samotnou zajímalo, jak jsou knihovny a především odpovědní zaměstnanci v dnešní době schopni využívat všechny dostupné formy integrované komunikace se svými čtenáři. Cílem mé práce bude na základě komparace marketingových přístupů tří vybraných …více
Abstract:
Written language runs like a thread through human history. This inspired me to choose the analysis of marketing communication of Czech libraries as the topic of my diploma thesis. I wondered how libraries or, more precisely, the employees responsible, were able to utilise all of the currently available forms of marketing communication with the readers. The goal of my work is based on a comparison of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní