Ondřej Vlašín

Diplomová práce

Optical and magneto-optical spectroscopic ellipsometry of thin layers and nanostructures

Optická a magneto-optická spektrální elipsometrie tenkých vrstev a nanostruktur
Anotace:
Tato práce se týká elipsometrie a její aplikace v magnetooptice. Elipsometrie je zvláště atraktivní pro její vhodnost pro in-situ měření a zvláštní citlivost na drobné povrchové efekty, jako je tvoření sub-monoatomárních vrstev atomů nebo magneto-optické efekty.Zvláštní pozornost je věnována elipsometrickému nastavení s fotoelastickým modulátorem, které je preferováno pro jeho velký poměr signál-šum …více
Abstract:
This work is revolving around ellipsometry and its applications inmagneto-optics. Ellipsometry is particularly attractive for its suitability for insitumeasurements and remarkable sensitivity to minute inter-facial effects, suchas the formation of sub-mono-layer of atoms or magneto-optical (MO) effect.Special attention is given to ellipsometric setups with photo-elastic modulator(PEM) that are favored …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Hrabovský
  • Oponent: Dalibor Ciprian

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava