Bc. Katarína Rusnáková

Bakalářská práce

Týmová spolupráce

Team Building
Abstract:
The aim of this thesis is to compare the characteristics of the group and the team and on this basis to find out if my team or task force group. According to the results suggest a possible collaboration in this working group. In the beginning I am collecting information on groups and teams. An important part of the team's manager, who should have certain qualities and skills required. The thesis defined …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnání znaků skupin a týmů, na základě těchto poznatků zjistit, jestli je moje pracovní skupina týmem nebo skupinou. Podle výsledku navrhnout možnou týmovou spolupráci u této pracovní skupiny. Na začátku práce seskupuju poznatky týkající se skupin a týmů. Důležitou součástí týmu je manažer, který by měl mít určité požadované vlastnosti a dovednosti. V práci jsou definované …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management