Bc. Zuzana Motyková

Diplomová práce

Voliči Národní fronty a anomie

Voters of National Front and anomy
Anotace:
Diplomová práce se na vzorku vybraných francouzských departmentů pokouší vysvětlit podporu politické strany Národní fronta skrze koncept anomického stavu. Pro tento účel autorka navrhuje vlastní výzkumný nástroj, kterým je index anomie, jež má ověřit přítomnost anomického stavu na zkoumaném vzorku. Vzorkem jsou departmenty stabilní volební podpory a stabilní volební marginality Francouzské komunistické …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to explain electoral support of political party Front National threw the concept of anomie on the sample of selected French departments. For this purpose author developed its own measuring tool – index of anomie. Research sample is made from departments of stable electoral support and stable electoral marginality of two French parties – French Communist Party during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Hrbková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie