RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Disertační práce

The link key security in wireless sensor networks

The link key security in wireless sensor networks
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na oblast bezdrátových sensorových sítí, především pak bezpečnost ustavení klíčů pro linkovou komunikaci. Práce se zabývá způsobem, jakým lze ustavit klíče v paměťově a výkonnostně omezeném prostředí, jakým způsobem se mění vlastnosti během probíhajícího útoku a jaké metody lze využít pro zvýšení celkové odolnosti sítě vůči kompromitaci. Práce je založena na předpokladu …více
Anotace:
olučních algoritmů jako nástroje pro hledání dobře fungujícího protokolu pro amplifikaci bezpečnosti zapsaného jako sekvence elementárních instrukcí. Úspěšnost každého kandidátního protokolu je ohodnocena na síťovém simulátoru implementujícím daný kompromitační vzor. Protokoly s vyšším množstvím zabezpečených linek jsou využity jako předlohy (rodiče) pro generování další generace kandidátních protokolů …více
Abstract:
This dissertation thesis targets the area of wireless sensor networks (WSNs), in particular their security of link key establishment. We focus on how link keys can be established in memory and computation restricted environment of WSNs, how link security behaves under a selected attack, and what methods can be used to strengthen their resilience against compromise. We based our work on the assumption …více
Abstract:
d a new protocol that outperforms them. With respect to classical human-made protocols, an increase in number of secure links was obtained by the efficient combination of the simpler protocols and an unconventional interleaving of elementary instructions that enable protocol execution even when one of the participants is out of reach of the radio transmission. The practical disadvantage of secrecy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 2. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Oponent: doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, prof. Dieter Gollmann

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky