Dávid Pollák

Diplomová práce

Vývoj hudebníka od prvních tónů až po profesionální kariéru se zaměřením na žesťové nástroje

DEVELOPMENT OF THE MUSICIAN FROM THE FIRST TONES TO A PROFESSIONAL CAREER WITH FOCUSE ON BRASS INSTRUMENTS

Anotace:
Diplomová práce se zabývá vývojem hudebníků od úplných základů poprofesionální kariéru. Práce mapuje cestu hudebníka a popisuje systémhudebního vzdělávání v České republice. Součástí práce jsou rozhovorys profesionálními hudebníky, kteří se vydali různými cestami a představujítak výhody i nevýhody své profese. Autor zařadil do své práce popiskrizové situace v době pandemie v roce 2020 i s drobným výzkumem …více
Abstract:
Diploma thesis deals with a development of musicians from the veryfoundation till professional career. Thesis maps the way of musician anddescribes the music education system in the Czech Republic. The part ofthe thesis are an interviews with a professional musicians, who wenta different ways and who are representing an advantages anddisadvantages of their profession. The author included a description …více
 

Klíčová slova

hudební osobnosti

Klíčová slova

žesťové nástroje

Klíčová slova

profesionální kariéra
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Vladimír REJLEK
  • Oponent: Jaroslav ROUČEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 7. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Trubka