Bc. Fikrat Gulahmadov

Bakalářská práce

Media as an enterprise

Media as an enterprise
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na vymezení médií a ukazuje způsoby, jak organizovat, í a rozvíjet je v rámci podniku.Hlavní myšlenkou je vysvětlit rozdíl mezi minulostí a budoucností médií, ukázat nové možnosti sociálních médií. Tato bakalářská práce se také zabývá problematikou médií a marketingové komunikace. Média jsou prezentovány jako nezávislé sféry, s jejími pravidly, metodami, prostředky a zásady …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on definition of the media and shows the ways to organize, specify and develop them within an enterprise. The main idea is to explain the difference between the past and the future of the media, show the new possibilities of social media. This bachelor thesis also deals with the problem of media and marketing communications. The media are presented as an independent sphere …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Jiří Šnajdar
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication