Mgr. Zuzana Spoustová

Bakalářská práce

Konzervace vybraných železných předmětů z archeologického výzkumu v Brně - Vídeňské ulici

Conservation of selected ferrum articles from archeological research in Brno - Vídeňská ulice
Anotace:
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na konzervátorský zásah u předmětů z černých kovů, konkrétně železa. Teoretická část obsahuje popis vzniku, mechanizmů a typů koroze. Pozornost je věnována také problematice desalinace a inhibitorům koroze. Samotný experiment poté pojednává o konkrétním postupu konzervace kovových artefaktů. Jsou zde popsány použité způsoby čistění a dva druhy desalinační lázně …více
Abstract:
The content of this bachalor thesis is focused on the conservation action on articles of ferrous metals, iron specifically. Theoretic part contains the description of creation, mechanisms and types of corrosion. Attention is also paid to the desalination and corrosion inhibitors. The experiment itselfs deals with a particular procces on conservation of metal artifacts. Here are also described methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta