Mgr. Zuzana Spoustová

Bachelor's thesis

Konzervace vybraných železných předmětů z archeologického výzkumu v Brně - Vídeňské ulici

Conservation of selected ferrum articles from archeological research in Brno - Vídeňská ulice
Abstract:
Obsah této bakalářské práce je zaměřen na konzervátorský zásah u předmětů z černých kovů, konkrétně železa. Teoretická část obsahuje popis vzniku, mechanizmů a typů koroze. Pozornost je věnována také problematice desalinace a inhibitorům koroze. Samotný experiment poté pojednává o konkrétním postupu konzervace kovových artefaktů. Jsou zde popsány použité způsoby čistění a dva druhy desalinační lázně …more
Abstract:
The content of this bachalor thesis is focused on the conservation action on articles of ferrous metals, iron specifically. Theoretic part contains the description of creation, mechanisms and types of corrosion. Attention is also paid to the desalination and corrosion inhibitors. The experiment itselfs deals with a particular procces on conservation of metal artifacts. Here are also described methods …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta